Mēs nerekomendējam izmantot lampu pastiprinātājus ar mūsu skandām. To nepietiekamā jauda, augstais THD līmenis, mazs dempinga faktors un sliktā basa kontrole ir pretrunā ar mūsu skandu konstrukciju un skaņas izpratni par izcilu skaņu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed