Tikai skandas ar pareiziem mērījumiem dod pareizu skaņu. Bet vienkārši labs mērījums negarantē labu skaņu, jo jāievēro vēl citi būtiski nosacījumi. Mēs cenšamies atrast kompromisu un vairāk uzmanības pievēršam tiem parametriem kuri vistiešākā veidā atstāj ietekmi uz kopējo skanējumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed