Tikai skandas ar pareiziem mērījumiem dod pareizu skaņu. Bet vienkārši labs mērījums negarantē labu skaņu, jo jāievēro vēl citi būtiski nosacījumi. Mēs cenšamies atrast kompromisu un vairāk uzmanības pievēršam tiem parametriem kuri vistiešākā veidā atstāj ietekmi uz kopējo skanējumu.

Menu